Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Raport:

Droga ekspresowa S-5/S-10 Stryszek - Białe Błota

Raport z oceny zastosowanych rozwiązań minimalizujących wpływ drogi ekspresowej S-5/S-10, odcinek Stryszek - Białe Błota na dziko żyjące zwierzęta.