Publikacje

Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowo-technicznej pt. „Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce”, która odbyła się w dniach 24-26.09.2007 w Łagowie Lubuskim. Prezentuje zagadnienia związane z zagrożeniami i ochroną fauny przy realizacji inwestycji drogowych i kolejowych. W publikacji przedstawione zostały mapy przebiegu korytarzy ekologicznych i mapa rozmieszczenia obszarów konfliktowych planowanych dróg z obszarami siedliskowymi i korytarzami ekologicznymi fauny. Publikacja przedstawia również najważniejsze fragmenty strategii ochrony korytarzy ekologicznych dla dziko żyjących zwierząt w Karpatach – charakterystykę konfliktów oraz opis działań służących ich minimalizacji.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Ochrona korytarzy ekologicznych (migracyjnych) jako kluczowy element ochrony bioróżnorodności w Karpatach”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ze środków UNDP/GEF.

Logo-UNDP-GEF-SGP

Konferencja Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych 2007

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie