Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Raport:

Droga ekspresowa S-3 Międzyrzecz Południe - Świebodzin Północ

Raport z oceny zastosowanych rozwiązań minimalizujących wpływ drogi ekspresowej S-3, odcinek Międzyrzecz Południe - Świebodzin Północ na dziko żyjące zwierzęta.