Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Raport:

Autostrada A2, Obwodnica Mińska Mazowieckiego

Raport z oceny zastosowanych rozwiązań minimalizujących wpływ autostrady A2, Obwodnica Mińska Mazowieckiego na dziko żyjące zwierzęta.