Konferencja

Baner-Konferencja-2007-korytarze

W Łagowie Lubuskim, w dniach 24-26 września 2007 r. odbyła się pierwsza w Polsce, organizowana przez organizację pozarządową, konferencja dotycząca rozwiązywania konfliktów przyrodniczych związanych z rozbudową sieci dróg szybkiego ruchu i linii kolejowych.

Celem konferencji było stworzenie dobrych podstaw merytorycznych dla wielosektorowej współpracy, tak aby uniknąć w przyszłości konfliktów na linii inwestycje-przyroda oraz stworzyć mechanizmy skutecznego rozwiązywania istniejących problemów. Udział w konferencji wzięło kilkadziesiąt osób, w tym drogowcy, inwestorzy, projektanci, przedstawiciele administracji publicznej, przyrodnicy i ekolodzy. Przedstawiono szereg specjalistycznych referatów, ale również szeroko i nieraz burzliwie dyskutowano.

Drugiego dnia konferencji odbyła się wycieczka techniczna na linię kolejową E20 w okolice Rzepina, w miejsca budowanych przejść dla dużych zwierząt. Przy projektowaniu przejść zastosowano modelową procedurę postępowania, uwzględniającą współpracę przyrodników, projektantów i inwestora od etapu wczesnej koncepcji, co zaowocowało powstaniem konstrukcji o optymalnych parametrach i uniknięciem niepotrzebnych konfliktów.

Logo-UNDP-GEF-SGP

Dokumenty: Konferencja "Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce", Łagów Lubuski, wrzesień 2007 r.

Konferencja Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych 2007