Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Raport:

Droga ekspresowa S-7 Występa - Kielce Północ

Raport z oceny zastosowanych rozwiązań minimalizujących wpływ drogi ekspresowej S-7, odcinek Występa - Kielce Północ na dziko żyjące zwierzęta.