Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Raport:

Droga ekspresowa S-7 Elbląg Wschód - Pasłęk Północ

Raport z oceny zastosowanych rozwiązań minimalizujących wpływ drogi ekspresowej S-7, odcinek Elbląg Wschód - Pasłęk Północ na dziko żyjące zwierzęta.