Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Raport:

Droga krajowa DK24 Skwierzyna Południe - Chełmsko

Raport z oceny zastosowanych rozwiązań minimalizujących wpływ drogi krajowej DK24, odcinek Skwierzyna Południe - Chełmsko na dziko żyjące zwierzęta.