Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Galerie zdjęć - ochrona korytarzy ekologicznych - szkolenia i konferencje

 

Konferencja, Łagów Lubuski, 2011

Konferencja, Łagów Lubuski, 2011

Konferencja „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych – doświadczenia i problemy”

Szkolenie, Wisła, 2010 sierpień

Szkolenie, Wisła, 2010 sierpień

Szkolenie „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych i procedurach ocen oddziaływania na środowisko – problemy i dobre praktyki”

Szkolenie, Wisła, 2009 czerwiec

Szkolenie, Wisła, 2009 czerwiec

Szkolenie „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych i procedurach ocen oddziaływania na środowisko – problemy i dobre praktyki”

Konferencja, Łagów Lubuski, 2007

Konferencja, Łagów Lubuski, 2007

Konferencja „Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce”