Konfliktowe odcinki dróg

Konfliktowe odcinki dróg

Pracownia na YouTube

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Mówi ekspert

Zakończył się etap ochrony przyrody polegający na jej izolacji w rezerwatach i parkach narodowych. Przyroda należy do nas wszystkich; musimy zaakceptować ochronę bioróżnorodności jako część normalnych zadań podejmowanych przez cywilizowane narody.

dr Rob Jongman

Wageningen UR

Przejścia górne