Projektowanie przejść

Pracownia na YouTube

Mówi ekspert

Szlaki migracji gatunków składają się ze stref dostępnych dla przemieszczania się z jednego siedliska do drugiego i z powrotem. Ze względu na potrzeby różnych gatunków szlaki migracyjne i dyspersyjne mogą przybierać różnoraką formę, od pojedynczych grup drzew do małych krajobrazów oraz od brzegów rzek do całych rzek.

dr Rob Jongman

Wageningen UR

Ślady aktywności zwierząt na przejściach