Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce. Red. Rafał T. Kurek

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce

red. Rafał T. Kurek
Bystra 2008
Publikacja bezpłatna (tylko koszty przesyłki)
Można zamówić tylko jeden egzemplarz
W tytule przelewu proszę podać: Koszty przesyłki. Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce

Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej-technicznej pt. „Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce”, która odbyła się w dniach 24–26.09.2007 w Łagowie Lubuskim. Prezentuje zagadnienia związane z zagrożeniami i ochroną fauny przy inwestycjach transportowych, drogowych i kolejowych.

W publikacji przedstawione zostały mapy przebiegu korytarzy ekologicznych i mapa rozmieszczenia obszarów konfliktowych planowanych dróg z obszarami siedliskowymi i korytarzami ekologicznymi fauny. Publikacja przedstawia również najważniejsze fragmenty strategii ochrony korytarzy ekologicznych dla dziko żyjących zwierząt w Karpatach – charakterystykę konfliktów oraz opis działań służących ich minimalizacji.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Ochrona korytarzy ekologicznych (migracyjnych) jako kluczowy element ochrony bioróżnorodności w Karpatach”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ze środków UNDP/GEF.