KORYTARZE 12.12.2015

Startuje portal internetowy Korytarze.pl poświęcony problematyce ochrony korytarzy ekologicznych

41-copy_3.png

Portal Korytarze.pl stworzony został przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, które od 2001 roku podejmuje zagadnienia łączności ekologicznej i skupia grono specjalistów rozwiązujących problemy ochrony przyrody przy drogach i liniach kolejowych.

Konieczność zachowania drożności korytarzy ekologicznych dzikiej fauny w Europie jest jednym z priorytetowych działań skutecznej ochrony przyrody. Pomimo licznych przedsięwzięć dla ochrony korytarzy prowadzonych w Polsce od kilkunastu lat, dotychczas brakowało ogólnodostępnej i profesjonalnej bazy danych w tym obszarze tematycznym. Utworzenie portalu internetowego Korytarze.pl ma na celu zarówno udostępnienie i upowszechnianie merytorycznej wiedzy nt. roli, problemów i form ochrony korytarzy ekologicznych fauny, jak również profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów – mówi Rafał T. Kurek ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Serwis internetowy Korytarze.pl to unikatowy zbiór danych przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców. Główne elementy treści to:

  • geoserwis z mapą korytarzy ekologicznych w Polsce (mapa opracowana wspólnie z ZBS PAN w Białowieży w 2011 r.) – jedyne miejsce w Internecie umożliwiające przeglądanie mapy w wysokiej rozdzielczości na podkładach z kilku geoportali,
  • zagrożenia dla zachowania drożności korytarzy ekologicznych (w tym kolizje z istniejącą i planowaną siecią infrastruktury liniowej),
  • metody ochrony korytarzy ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla zwierząt (w tym szczegółowe informacje na temat roli, znaczenia i rodzajów przejść dla zwierząt, jak również warunków efektywnego ich planowania, projektowania, realizacji i oceny skuteczności),
  • szczegółowe omówienie wszystkich obecnie stosowanych metod ograniczania śmiertelności i ochrony zwierząt na drogach i liniach kolejowych;
  • materiały specjalistyczne i informacyjno-edukacyjne do pobrania – publikacje i opracowania, mapy, prezentacje multimedialne i materiały ze szkoleń oraz konferencji.

Serwis Korytarze.pl zawiera unikatowy w Polsce zbiór fascynujących zdjęć i materiałów filmowych wykonanych przy pomocy fotopułapek w trakcie projektów monitoringowych na przejściach dla zwierząt przy drogach szybkiego ruchu.

Zapraszamy do odwiedzania portalu Korytarze.pl. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, zarówno przyrodnicy, urzędnicy i naukowcy profesjonalnie zajmujący się tą tematyką, jak również poszukujący wiedzy i ciekawostek studenci, uczniowie, nauczyciele i miłośnicy przyrody – dodaje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Portal Korytarze.pl będzie na bieżąco uzupełniany nowymi treściami dotyczącymi wszystkich polskich dróg i linii kolejowych.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329
e-mail: suchy@pracownia.org.pl

Pracownia na YouTube

Pracownia na YouTube

Przejścia górne

Pomóż nam chronić przyrodę