Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Szkolenie:

Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych i procedurach ocen oddziaływania na środowisko – problemy i dobre praktyki; Wisła, 2010

24-27 sierpnia 2010 r. i 29 sierpnia - 1 września 2010 r. odbyło się szkolenie „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych i procedurach ocen oddziaływania na środowisko – problemy i dobre praktyki” dla pracowników Generalnej oraz Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Sesja ćwiczeniowa – zajęcia praktyczne w zespołach roboczych. Fot. Archiwum Pracowni

Celem szkolenia było:

- poszerzenie zakresu wiedzy i podnoszenie kwalifikacji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia procedur OOS i opracowywania raportów na najwyższym poziomie zgodnym z najlepszą dostępną metodyką oraz bogatymi doświadczeniami i dobrymi praktykami europejskimi;
- praktyczna implementacja doświadczeń europejskich w zakresie projektowania optymalnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych dla ochrony fauny przy drogach i liniach kolejowych (ograniczanie śmiertelności, przejścia dla zwierząt).

Zajęcia miały formę prelekcji, ćwiczeń problemowych oraz wyjazdów terenowych, poprowadzili je uznani eksperci z dziedziny ekologii zwierząt, fragmentacji środowiska, procedur OOS oraz projektowania dróg i mostów.

Zobacz

ZOBACZ FOTORELACJĘ


Wycieczka techniczna – wizytacja istniejących rozwiązań dla ochrony fauny przy drodze S-1. Fot. Archiwum Pracowni