Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Szkolenie:

Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych i procedurach ocen oddziaływania na środowisko – problemy i dobre praktyki; Wisła, 2009

25-27 czerwca 2009 r. odbyło się szkolenie „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych i procedurach ocen oddziaływania na środowisko – problemy i dobre praktyki” dla pracowników biur projektowych i planistycznych.

Sesja szkoleniowa - referat IBS PAN w Białowieży. Fot. Archiwum Pracowni

Celem szkolenia było:
- poszerzenie zakresu wiedzy i podnoszenie kwalifikacji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia procedur OOS i opracowywania raportów na najwyższym poziomie zgodnym z najlepszą dostępną metodyką oraz bogatymi doświadczeniami i dobrymi praktykami europejskimi;
- praktyczna implementacja doświadczeń europejskich w zakresie projektowania optymalnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych dla ochrony fauny przy drogach i liniach kolejowych (ograniczanie śmiertelności, przejścia dla zwierząt).

Zajęcia miały formę prelekcji, ćwiczeń problemowych oraz wyjazdów terenowych. Poprowadzili je uznani eksperci z dziedziny ekologii zwierząt, fragmentacji środowiska, procedur OOS oraz projektowania dróg i mostów.

Zobacz

Drogi dla zwierząt (edroga.tv)

Teoria w praktyce - przejścia dla zwierząt (edroga.tv)

ZOBACZ FOTORELACJĘ


Wycieczka techniczna - wizytacja istniejących rozwiązań dla ochrony fauny przy drogach. Fot. Archiwum Pracowni