Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

Konferencja:

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce; Łagów Lubuski, 2007

24-26 września 2007 r. w Łagowie Lubuskim odbyła się pierwsza w Polsce zorganizowana przez organizację pozarządową, konferencja dotycząca rozwiązywania konfliktów przyrodniczych związanych z rozbudową sieci dróg krajowych, autostrad i linii kolejowych.

Wycieczka techniczna - wizytacja istniejących rozwiązań dla ochrony fauny przy linii kolejowej E20. Fot. Archiwum PnrWI

Podczas dyskusji poruszono następujące zagadnienia:

- problemy planowania i projektowania przejść dla zwierząt na różnych etapach przygotowania inwestycji drogowych i kolejowych
- powołanie zespołu ekspertów zajmujących się tematyką przejść dla zwierząt na szczeblu centralnym problemy merytorycznej
- współpracy na linii: inwestorzy – projektanci – przyrodnicy
- unikanie i rozwiązywanie konfliktów wynikających z ochrony dziko żyjących zwierząt wzdłuż inwestycji liniowych

Tematem przewodnim konferencji było kompleksowe i modelowe podejście do rozwiązywania konfliktów pomiędzy wartościami przyrodniczymi (np. obszarami Natura 2000) a realizacją inwestycji transportowych.

Nowe uwarunkowania związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie przyjęcie systemu ochrony Natura 2000, to nowe wyzwania dla skutecznego rozwiązywania problemów i zachowania wartości przyrodniczych, w trakcie prowadzonej i planowanej rozbudowy sieci dróg oraz linii kolejowych.

Celem konferencji było stworzenie dobrych podstaw dla wielosektorowej współpracy pomiędzy drogowcami, inwestorami, projektantami, administracją publiczną, przyrodnikami i ekologami, aby uniknąć w przyszłości konfliktów na linii inwestycje–przyroda oraz stworzyć mechanizmy skutecznego rozwiązywania istniejących problemów. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich kluczowych grup interesu oraz kluczowych organów administracji publicznej.

W ramach konferencji odbyła się również wycieczka techniczna na linię kolejową E20, gdzie wizytowano budowane przejścia dla zwierząt na odcinku Rzepin – Kunowice.

Zobacz

ZOBACZ FOTORELACJĘ

PROGRAM KONFERENCJI

Uczestnicy konferencji w trakcie sesji referatowej. Fot. Archiwum Pracowni