Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych

Poradnik ochrony płazów

Rafał T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sołtysiak
Bystra 2011
164 strony

Publikacja bezpłatna (tylko koszty przesyłki).
Można zamówić tylko jeden egzemplarz.
W tytule przelewu proszę podać: „Koszty wysyłki. Poradnik ochrony płazów”.

Kompendium wiedzy w zakresie metod ochrony płazów na poszczególnych etapach planowania i realizacji inwestycji drogowych. Napisana w oparciu o doświadczenia własne oraz bogaty dorobek europejskich sąsiadów. To pierwsza w Polsce książka tak szczegółowo omawiająca wpływ inwestycji liniowych na płazy i sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom z tym związanym.

Pierwsza w Polsce publikacja kompleksowo i szczegółowo omawiająca wpływ inwestycji liniowych na płazy i sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom z tym związanym. Napisana w oparciu o doświadczenia własne autorów oraz bogaty dorobek europejskich sąsiadów. Autorzy, tj. Rafał T. Kurek, Mariusz Rybacki i Marek Sołtysiak (biolog, herpetolog i geolog) od lat prowadzą badania oraz wykonują ekspertyzy i opracowania dotyczących wpływu inwestycji drogowych na herpetofaunę.

Głównym celem publikacji było stworzenie praktycznego narzędzia do podjęcia działań chroniących płazy na każdym etapie planowania i projektowania inwestycji drogowych. Książka stanowi zarówno kompendium wiedzy przyrodniczej w zakresie minimalizacji oddziaływania dróg na płazy – niezbędnej zwłaszcza wykonawcom opracowań środowiskowych i instytucjom wydającym decyzje administracyjne, jak również pokazuje projektantom i inżynierom jak w praktyce powinny wyglądać najlepsze, techniczne działania ochronne. Szeroko przedstawione zostały sprawdzone i stosowane w Europie metody działań minimalizujących i kompensacyjnych. W oparciu o liczne doświadczenia praktyczne, autorzy przedstawiają optymalne rozwiązania projektowe, możliwe problemy i najważniejsze błędy. W treści zawarto liczne zdjęcia, schematy i rysunki techniczne.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu pt. „Edukacja grup zawodowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w celu minimalizacji wpływu inwestycji liniowych na przyrodę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Logo-CKPS-korytarze