KORYTARZE 02.12.2016

Stanowisko Pracowni ws. wyroku NSA dla skarżyskiej S-7

Dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalający skargę Pracowni w przedmiocie pozwolenia na budowę skarżyskiej S-7 nie jest zaskoczeniem dla naszego Stowarzyszenia. Traktujemy go jako spełnienie formalności polegającej na przejściu pełnej procedury prawnej i administracyjnej na szczeblu Polski.

Wyrok NSA potwierdza zasadność naszej skargi skierowanej w kwietniu 2014 r. do Komisji Europejskiej. Nieprawidłowości natury proceduralnej w procesie realizacji tej inwestycji, obok naruszeń prawa środowiskowego, stanowią główny wątek skargi Stowarzyszenia.

Przypominamy także, że trwają procedury sprawdzające w Parlamencie Europejskim i Europejskim Banku Inwestycyjnym, który miał finansować inwestycję.

Pozory dialogu GDDKiA oraz brak przedstawienia realistycznego, bezpiecznego dla środowiska wariantu alternatywnego skarżyskiej S-7 powoduje, że szansa szybkiej realizacji tej inwestycji znów została zaprzepaszczona.

Decyzję ws. realizacji tej drogi za Polskę podejmie Komisja Europejska.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Łąki Doliny Oleśnicy, monitoring 2016 r.