KORYTARZE 03.06.2016

Przeplatka, bocian czarny i kszyk. Dolina Oleśnicy zasługuje na ochronę, a nie trasę S-7

Przeprowadzony na początku czerwca monitoring łąk doliny Oleśnicy koło Skarżyska-Kamiennej (Świętokrzyskie) potwierdza, że jest to miejsce przyrodniczo cenne i zasługujące na ochronę. To jedna z najważniejszych ostoi chronionego motyla przeplatki aurinii. Przyrodnicy zaobserwowali tu także m.in. bociana czarnego i kszyka. Tymczasem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przez dolinę Oleśnicy planuje poprowadzić drogę ekspresową S-7.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od 2008 roku jest zaangażowane w proces powstania drogi ekspresowej S-7 na odcinku od Skarżyska-Kamiennej do granic województwa świętokrzyskiego z mazowieckim. W ramach wsparcia pracy administracji państwowej, uczestniczy w procedurach, przedstawiając uwagi i wnioski, które mają pogodzić interes ludzi i przyrody.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała poprowadzenie trasy S-7 przez cenne przyrodniczo łąki doliny Oleśnicy. Tymczasem według inwentaryzacji przyrodniczej na terenie tym występuje szereg rzadkich i zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt.

Miejsce to jest szczególnie ważne dla zachowania chronionego w Polsce i Europie motyla o nazwie przeplatka aurinia, stanowiąc jedną z najważniejszych w województwie ostoi tego gatunku. W Polsce przeplatka aurinia występuje głównie na wilgotnych łąkach o dużym bogactwie gatunkowym. Do rozwoju potrzebuje czarcikęsu łąkowego (Succisa pratensis), rośliny z rodziny szczeciowatych (Dipsacaceae). W pierwszej połowie czerwca samice składają na spodniej stronie liścia czarcikęsu duże złoża żółtych jaj, liczące niekiedy ponad 300 sztuk.

Na początku czerwca członkowie Stowarzyszenia wraz z ekspertami prof. Dariuszem Tarnawskim i dr. Adamem Malkiewiczem ponowie monitorowali dolinę Oleśnicy. „Wizja potwierdziła wysoką rangę tego miejsca, dobrą kondycję populacji przeplatki aurinii oraz zachowanie we właściwym stanie ochrony samego siedliska motyla” – relacjonuje Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Eksperci odwiedzili także inne stanowiska tego motyla na obszarze Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”.

„Ukoronowaniem wizji była obserwacja żerujących na łąkach rzadkich ptaków: bociana czarnego oraz kszyka. To kolejny dowód na to, że dolina Oleśnicy jest niezwykle cennym przyrodniczo i wartym ochrony miejscem” – dodaje Sylwia Szczutkowska. Z tego względu Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od lat zabiega o wybór innego wariantu przebiegu S-7 koło Skarżyska.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Sylwia Szczutkowska
tel.: 512 281 664; e-mail: sylwia@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra

Pracownia na YouTube

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Łąki Doliny Oleśnicy, monitoring 2016 r.

Mówi ekspert

W pokrytej gęstą siecią korytarzy migracyjnych człowieka Europie, mamy wszyscy świadomość, że przyszłość dużych zwierząt, szczególnie tych migrujących z Polski na zachód kontynentu, jak wilk, ryś, czy łoś znajduje się w naszych rękach.

prof. dr hab. Andrzej Bereszyński

Państwowa Rada Ochrony Przyrody