KORYTARZE 29.01.2020

GINB nakazuje wszcząć postępowanie ws. wstrzymania robót na S7, które niszczą chomika europejskiego

chomik-s7-styczen-2020-674x440.jpg

• Od sierpnia 2019 r. na budowie S7 Szczepanowice – Widoma trwa niszczenie zamieszkałych przez chomika europejskiego nor, gatunku z IV załącznika Dyrektywy europejskiej, coraz rzadszego także w Polsce
• Postanowieniem GINB nadzór budowlany musi wszcząć postępowanie ws. wstrzymania prac na S7 Szczepanowice – Widoma
• Na fakt niszczenia chomika nie zareagowała żadna z powiadomionych przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot instytucji, w tym RDOŚ i GDOŚ oraz Ministerstwo Klimatu (dawniej Środowiska).

Jest nakaz wszczęcia postępowania ws. wstrzymania prac na S7

13 stycznia br. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po interwencji Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, nakazał nadzorowi budowlanemu w Krakowie wszcząć postępowanie w sprawie wstrzymania robót budowlanych na trasie S7 Szczepanowice- Widoma. Stowarzyszenie, po ujawnieniu faktu niszczenia przez drogowców siedlisk chronionego prawem chomika europejskiego, wezwało Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru budowlanego do wstrzymania prac z uwagi na zagrożenie środowiska (art. 50 ustawy prawo budowlane). WINB odmówił jednak zajęcia się sprawą. Z postanowieniem WINB nie zgodził się Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który nakazał wszcząć postępowanie ws. wstrzymania robót budowlanych oraz dopuścić do udziału nasze Stowarzyszenie, a także przeprowadzić czynności kontrolne prowadzonych na S7 robót budowlanych.

Chomik – jest w terenie, ale nie w dokumentach inwestora

Przypomnijmy, że droga S7, w tym odcinek Szczepanowice – Widoma przebiega przez tereny rolnicze Miechowszczyzny i okolic Krakowa, które słynął z licznej i dobrze zachowanej populacji chomika europejskiego.

Tymczasem w dokumentacji środowiskowej Wykonawcy utrzymywano, że w terenie inwestycji chomika nie ma, drogę zaplanowano więc bez odpowiednich zabezpieczeń tj. dedykowane i odpowiednio liczne przejścia dla zwierząt oraz specjalne wygrodzenie jezdni. Stowarzyszenie informowało o kolizji inwestycji z siedliskami tego chronionego gatunku m.in. Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Wojewodę Małopolskiego – jeszcze przed wydaniem wiążących decyzji. Niestety, materiał dowodowy Stowarzyszenia w postaci eksperckiej inwentaryzacji został zlekceważony. W sierpniu 2019 r. Wojewoda Małopolski zezwolił na budowę drogi, a Wykonawca niezwłocznie przystąpił do prac ziemnych.

Inwestycja powstaje z naruszeniem wymogów ochrony przyrody

Ciężki sprzęt Wykonawcy zrównał z ziemią większość zamieszkałych przez chomiki nor, które zostały zinwentaryzowane przez niezależnych od Inwestora ekspertów. Działania te odbyły się nielegalnie – bez uzyskania stosownego zezwolenia na zabijanie i płoszenie osobników oraz niszczenie ich siedlisk. Stowarzyszenie dwukrotnie (10.10.2019 oraz 31.10.2019) zwracało się do licznych instytucji (m.in. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju, Wojewoda Małopolski, GDDKiA) o wstrzymanie prac niszczących chomiki. Nie zareagował żaden organ, nawet ten powołany do ochrony przyrody, pomimo obszernego materiału dowodowego przedstawionego przez przyrodników - ekspertów.

Droga S7 Szczepanowice – Widoma dołączyła do dróg wstydu. Drogowcy po raz kolejny nie poradzili sobie z należytym przygotowaniem inwestycji, choć mieli na to 5 lat. Cały proces przygotowania tej drogi to fuszerka. Dokumentacja przygotowana na potrzeby wydania pozwolenia na budowę (ZRID) posiada kardynalne błędy - nie wykazano obecności chronionego gatunku, choć o jego istnieniu w terenie inwestycji wiedzieli wszyscy. W efekcie droga powstaje bez dedykowanych chomikowi przejść dla zwierząt i specjalnego wygrodzenia jezdni. Przeprowadzone dotychczas prace ziemne zniszczyły już większość zamieszkałych przez chomiki nor. Drogowcy otwarcie przyznają teraz, że droga koliduje z siedliskami chomika. Decyzja GINB otwiera drogę do wstrzymania prac na S7, wprowadzenie przejść i wygrodzeń przez śmiertelnością. Niestety dokonanych zniszczeń nie da się już cofnąć – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

S7 – przykład systemowego naruszenia prawa

Warto przypomnieć, że Komisja Europejska prowadzi przeciwko Polsce procedurę naruszenia prawa UE (sprawa 2016/2046) w związku z m.in. specustawą drogową, w oparciu o którą powstaje ta inwestycja. Jeżeli Polska nie zmieni przepisów m.in. w zakresie art. 31 specustawy drogowej to czeka nas sprawa przed TSUE, a wtedy zmianę prawa wymusi widmo wielomilionowych kar. Dostosowanie specustawy drogowej do standardów europejskich jest konieczne, ponieważ umożliwi wstrzymanie wykonania oraz uchylanie pozwoleń na budowę dróg, które wydano ze złamaniem prawa i kosztem przyrody.

Zobacz mapy obrazujące zniszczenie siedlisk chomika europejskiego na tresie S7 Szczepanowice – Widoma.

Kontakt:
Sylwia Szczutkowska, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 512281664, e-mail: sylwia@pracownia.org.pl