Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona korytarzy ekologicznych

O nas

Poznajmy się

POZNAJMY SIĘ

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od ponad 30 lat konsekwentnie realizuje swoją misję, która polega na ochronie dzikiej przyrody.

Jesteśmy przekonani, że dbanie o wysoką jakość środowiska naturalnego i kulturowego to działanie na rzecz wszystkich istot, zarówno przyrody jak i ludzi.

Od ponad 17 lat podejmujemy zagadnienia łączności ekologicznej, rozwiązujemy problemy ochrony przyrody przy drogach i liniach kolejowych.

Troszcząc się o środowisko, nie zapominamy o bezpieczeństwie ludzi na drogach. Uważamy, że miarą rozwoju nowoczesnego społeczeństwa jest budowanie dróg bez możliwości szkodzenia przyrodzie.

Jesteśmy skuteczni – obecnie już nikt nie kwestionuje potrzeby budowania przejść dla zwierząt. Dzięki nam na stałe weszły one do kanonu dobrych praktyk i rozwiązań chroniących zwierzęta przy drogach i liniach kolejowych.

JAK PRACUJEMY?

Od ponad 19 lat wspieramy modernizację sieci drogowej w Polsce. Wskazujemy miejsca budowy bezkolizyjnych przejść dla zwierząt, a także promujemy inne rozwiązania zwiększające wspólne bezpieczeństwo. Szkolimy pracowników biur projektowych i planistycznych, administracji drogowej i kolejowej. Opracowaliśmy unikatowe publikacje na temat planowania i realizacji inwestycji transportowych z uwzględnieniem dbałości o przyrodę. Prowadzimy badania naukowe.

Posiadając specjalistyczną wiedzę w zakresie łączności ekologicznej, wpływu dróg i linii kolejowych na przyrodę edukujemy specjalistów, drogowców, przyrodników oraz naukowców. Dzięki naszym specjalistycznym publikacjom i opracowaniom, konferencjom, warsztatom i stałemu doradztwu powszechną praktyką stało się budowanie przejść dla zwierząt.

Wyniki prowadzonego przez nas monitoringu udowodniły, że z wybudowanych przejść dla zwierząt, które mają chronić wilki, rysie czy jelenie, wszystkie one faktycznie z nich korzystają. Udało nam się stworzyć dobrą atmosferę wokół budowania przejść dla zwierząt – dzisiaj nikt nie kwestionuje zasadności ich istnienia. Dzięki nam powstało kilkadziesiąt przejść dla zwierząt, wyznaczyliśmy miejsca konfliktowe, uzupełniliśmy mapę korytarzy ekologicznych w Polsce.

MISJA

wytrwałość

otwartość na współpracę

doświadczenie

solidna wiedza

zaangażowanie

niezależność

Jesteśmy organizacją społeczną, niezależną od biznesu, instytucji państwowych, politycznych czy religijnych. Nie przyjmujemy pieniędzy ani innej pomocy od podmiotów, których działania ingerują w stan środowiska naturalnego np. deweloperów. Dzięki temu jesteśmy w pełni niezależni i niepodatni na wszelkie formy nacisku.

rzetelność

Jesteśmy konsekwentni – doprowadziliśmy do objęcia rysia i wilka ochroną gatunkową, następnie dbaliśmy o ich miejsce do życia i swobodą migrację, uczestnicząc tworzenia mapy korytarzy ekologicznych, wyznaczaniu miejsc konfliktowych dróg z korytarzami ekologicznymi, promowaliśmy budowanie przejść dla zwierząt. Obecnie uczestniczymy w procedurach administracyjnych oraz prowadzimy monitoring na wybudowanych przejściach.

współtworzenie

Ochrona przyrody jest wartością, ważną dla wszystkich ludzi. Jesteśmy obecni w procesie tworzenia, realizacji i eksploatacji dróg i linii kolejowych. Przekazujemy swoje uwagi i porady urzędnikom – wszystko w celu ochrony przyrody i bezpieczeństwa ludzi na drogach.

SOLIDNA WIEDZA

Działamy w oparciu o racjonalne przesłanki – zdobytą wiedzę naukową, praktykę, prowadzone własne badania naukowe. Nasze publikacje są unikatowymi, specjalistycznymi podręcznikami, które szczegółowo prezentują zagadnienia ochrony zwierząt przy drogach i liniach kolejowych.